Cần chung tay để thu gom, xử lý nước thải đồng bộ

- 04/06/2024, 16:10 - Chia sẻ

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 4.6, nhiều đại biểu phản ánh tình trạng ô nhiễm dòng sông. Cụ thể như các sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu… đang ô nhiễm nặng.

Xuân Sơn - Nhật Khánh
#