Bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

- 16/09/2023, 20:05 - Chia sẻ

Chiều nay, 16.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo" do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã tiến hành phiên bế mạc. 

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#