Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV:

Bảo đảm đưa các luật, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống

- 06/09/2023, 17:35 - Chia sẻ

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết đã được thông qua từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến hết Kỳ họp thứ Năm. Việc tổ chức Hội nghị không chỉ thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan mà còn kịp thời đôn đốc, xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thi hành luật, nghị quyết và tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm đưa các luật, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hà An- Nguyễn Thăng - Minh Nhật
#