Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác truyền thông

- 12/09/2023, 20:10 - Chia sẻ

Chiều 12.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (35 Ngô Quyền, Hà Nội), Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tiến hành ký kết hợp tác truyền thông.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#