Báo đã thông tin kịp thời, toàn diện, sâu sắc các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dân tộc

- 20/06/2024, 13:15 - Chia sẻ

Đến thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2024), sáng 20.6, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cảm ơn Báo Đại biểu Nhân dân thời gian qua đã luôn đồng hành với Hội đồng Dân tộc, góp phần tích cực để hoạt động của Hội đồng Dân tộc ngày càng hiệu quả và có chiều sâu hơn.

Xuân Sơn - Hoàng Long
#