Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8.9.2023

- 08/09/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8.9.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên giải trình về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chủ trì phiên họp của Đoàn giám sát về năng lượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp triển khai Đề tài cấp bộ đặc biệt về Quốc hội; Đoàn giám sát của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với Chính phủ...

Hà An - Hoàng Long - Minh Nhật - Hương Quỳnh
#