Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 6.11.2023

- 06/11/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 6.11.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm nội dung: Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Hà An - Hoàng Long - Xuân Sơn
#