Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29.3.2023

- 29/03/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29.3.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông; Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Lai Châu; Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm về Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943.

 
Thực hiện: Kim Thoa - Hoàng Long - Minh Nhật - Hương Quỳnh
#