Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 28.11.2023

- 28/11/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 28.11.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Tiếp tục Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV; Ủy ban Pháp luật thẩm tra Tờ trình đề nghị nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Hà An - Linh Chi - Hoàng Long - Văn Tùng
#