Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 27.2.2024

- 27/02/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 27.2.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Tổ giúp việc Đoàn giám sát về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Hội thảo về đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì làm việc về biên soạn sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2026.

Hà An - Linh Chi - Hoàng Long - Văn Tùng
#