Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 22.11.2023

- 22/11/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 22.11.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm nội dung: Quốc hội thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ Sáu; thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Hà An - Hoàng Long - Minh Nhật
#