Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.9.2022

- 21/09/2022, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.9.2022 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật khám, chữa bệnh (sửa đổi); Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về nguyên tắc 2 dự thảo Nghị Quyết liên quan đến phân loại đô thị và đơn vị hành chính; Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc khảo sát về thực hiện chính sách tại Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Ban Công tác Đại biểu tổ chức bồi dưỡng kỹ năng về ngân sách nhà nước cho Đại biểu dân cử.

 
Thực hiện: Anh Thơ - Hoàng Long - Hương Quỳnh - Minh Nhật
#