Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 20.9.2022

- 20/09/2022, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 20.9.2022 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); Văn phòng Quốc hội  trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

 
Thực hiện: Kim Thoa - Linh Chi - Hoàng Long - Văn Tùng
#