Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 19.9.2023

- 19/09/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 19.9.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023; Hội thảo góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Hà An - Linh Chi - Hương Quỳnh - Văn Tùng
#