Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 15.2.2024

- 15/02/2024, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 15.2.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội; thăm, gặp mặt cán bộ, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; thăm, gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Viện Nghiên cứu lập pháp và Báo Đại biểu Nhân dân. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các vụ, đơn vị; thăm Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Hà An - Linh Chi - Hoàng Long - Văn Tùng
#