Bản tin - Báo chí với Quốc hội (Tuần từ ngày 6.3 - 12.3.2023)

- 13/03/2023, 08:00 - Chia sẻ

Việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - một dự án luật rất quan trọng, liên quan tới hàng loạt lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, đang đi vào giai đoạn nước rút cuối cùng; Phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật... là những nội dung quan trọng trong hoạt động Quốc hội tuần qua, thu hút sự quan tâm độc giả, cử tri và lưu tâm của cơ quan quản lý.

BT và SXCT
#