Bản tin - Báo chí với Quốc hội (Tuần từ ngày 12 - 18.9)

- 19/09/2022, 21:52

Tuần qua, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 là sự kiện nổi bật nhất, được chú ý nhất, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của các cơ quan quản lý, chuyên gia và giới doanh nghiệp. Với thông điệp nhất quán về kiên định ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô, sẵn sàng lắng nghe để có những quyết sách phù hợp, diễn đàn tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới của Quốc hội Việt Nam, sự chủ động, quyết liệt vào cuộc đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước, để có quyết sách phù hợp dựa trên những thông tin đến từ thực tiễn.

 
Anh Thơ - Nhật Khánh