Bản tin - Báo chí với Quốc hội (Tuần từ ngày 04/7- 10/7/)

- 11/07/2022, 16:27

UBTVQH thông qua Nghị quyết giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là những nội dung đáng chú ý trên các mặt báo tuần qua, thu hút sự quan tâm của độc giả.

 
Anh Thơ - Nhật Khánh