Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương

- 25/03/2024, 16:46 - Chia sẻ

Theo Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc, theo Quy chế ký kết, hàng năm Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đều xây dựng chương trình kế hoạch bám sát nội dung phối hợp, từ đó tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương.

Xuân Sơn - Nhật Khánh
#