Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Kịp thời, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

- 25/03/2024, 19:06 - Chia sẻ

Trình bày tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành cho biết, các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh được ban hành sát với tình hình thực tiễn, kịp thời, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xuân Sơn - Nhật Khánh
#