Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X

- 12/07/2023, 15:27 - Chia sẻ

Sáng 12.7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 6 nhằm thảo luận, xem xét thông qua nội dung quan trọng.

Minh Nhật (Theo THQHVN)
#