Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII

- 15/12/2022, 15:39 - Chia sẻ

Ngày 15.12, tại TP Hà Tĩnh, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 11. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Diệp Tùng
#