Hưng Yên: Khát vọng vươn lên

- 15:24, 07/07/2022

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng chiến lược phát triển bài bản, hợp lý, 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là nền tảng vững chắc để Hưng Yên thực hiện khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh trong tương lai không xa.

 
Nhật Khánh