Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

- 25/03/2024, 15:29 - Chia sẻ

Tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung nêu rõ, tiếp thu tinh thần đổi mới của Quốc hội, công tác chuẩn bị các kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh được tiến hành theo phương châm “từ sớm, từ xa” và được chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Nhật
#