Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, nghe báo cáo tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn

- 25/03/2024, 18:08 - Chia sẻ

Trình bày tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, ngay sau khi các nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành, UBND thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai, trong đó bố trí nguồn lực, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương thực hiện, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, địa phương, có sản phẩm và tiến độ cụ thể; chủ động tăng cường công tác kiểm tra, nghe báo cáo tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Minh Nhật - Nhật Khánh
#