Khơi nguồn sức mạnh góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước được triển khai quyết liệt, bài bản, mang lại hiệu quả rõ rệt, dư luận xã hội đồng tình, nhân dân ủng hộ và ghi nhận. Nhiều vụ việc về tham nhũng tưởng như bị chìm vào quên lãng, nhưng đã được đưa ra ánh sáng, xử lý đúng người, đúng tội, là bài học sâu sắc. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công bước đầu trong công cuộc đấu tranh này là Đảng, Nhà nước đã khơi nguồn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí.

Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”

"Vinh quang Tổ quốc Việt Nam” là chương trình nghệ thuật do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội  đã mang đến những  giai điệu tự hào, sâu lắng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, con người Việt Nam, nhân dịp 74  năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi  thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022).