Múa: Vui ngày mùa

- 22/01/2023, 14:39 - Chia sẻ

Công việc nhà nhà nông bao đời nay gắn với nỗi vất vả khó khăn để làm ra hạt thóc, người dân phải sớm tối trên đồng ruộng, làm đất, cấy cày, chăm bón, thu hoạch. Ngày thu hoạch, lúa được mùa đem đến niềm vui trọn vẹn cho những người nông dân chịu thương, chịu khó, không quản vất vả, khó khăn gắn bó với đồng ruộng, gắn bó với nghề nông vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. 

Nhật Khánh - Hồng Mến
#