Độc đáo nghi lễ Tết nhảy của người Dao đỏ

- 24/01/2023, 08:58 - Chia sẻ

Trong đời sống người Dao đỏ có nhiều nghi lễ như: Lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, cầu vía, bắc cầu… trong đó  nghi lễ Tết nhảy thật độc đáo. Với người Dao đỏ đây là nghi lễ quan trọng trong tục thờ cúng tổ tiên mang nét đặc văn hoá truyền thống đặc sắc. Cùng về Đại Sơn,Văn Yên, Yên Bái, chúng ta tìm hiểu về lễ Tết này.

 
Hồng Mến - Nhật Sơn
#