Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đặc biệt ưu tiên phát triển đội ngũ nhà giáo

- 25/01/2023, 10:28 - Chia sẻ

Năm 2022 đã đi qua với nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, phục hồi sau đại dịch Covid – 19 một cách ấn tượng, trong đó ngành Giáo dục với sự quyết tâm nỗ lực vượt bậc của hàng triệu nhà giáo, học sinh, sinh viên cũng đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt những kết quả ấn tượng. Đây cũng là một năm ngành Giáo dục đã có nhiều kiến nghị “đột phá” về chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo, tạo nên một khí thế mới, động lực mới trong toàn ngành.

 
#