Tự chủ đại học: Chuyển biến mạnh mẽ cả nhận thức và hành động

- 04/08/2022, 21:01 - Chia sẻ

Sáng 4.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Hội nghị Tự chủ đại học năm 2022. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả trong triển khai tự chủ đại học, nhìn nhận khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân trọng yếu, từ đó định hướng lộ trình cùng những việc cần làm thời gian tới.

Cẩm Vân - Nhật Khánh
#