Thành công lớn nhất của tự chủ đại học là thay đổi tư duy, nhận thức và hành động

- 08:42, 05/08/2022

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, thành công lớn nhất của tự chủ đại học là thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, nhất là trong việc quản trị đại học.

 
Cẩm Anh