Rộn rã Tết người Tày Phong Dụ Thượng

- 10/02/2024, 08:00 - Chia sẻ

Chiêng hay Kin chiêng là cách gọi Tết Nguyên đán của người Tày ở Phong Dụ Thượng, Văn Yên, Yên Bái. Tết Nguyên đán trùng với tiết lập Xuân, đây là một trong 24 tiết khí của lịch thiên văn. Thời gian và nguồn gốc Tết giống với người Kinh nhưng trải qua quá trình lịch sử, Tết Nguyên đán của người Tày Phong Dụ Thượng đã tạo lập và giữ được bản sắc riêng qua từng nghi lễ, lễ vật thờ cúng và mang màu sắc tươi mới của cuộc sống người Tày trong giao lưu hội nhập.

Nhật Khánh - Minh Nhật - Hồng Mến
#