Di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô:

Liệu cao ốc có “mọc lên” như nấm?

- 18:15, 27/07/2022

Mới đây HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố với 9 nhà máy, cơ sở nhà đất phải tiến hành di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới. Di dời xong sẽ làm gì ? Liệu cao ốc có mọc lên như " nấm" ? Đây là vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch ban đầu như thế nào  tránh lặp lại điều chỉnh tuỳ tiện .

 
Nhóm PV SXCT