Làm thế nào để kiểm soát được giá sách giáo khoa

- 06/04/2024, 09:37 - Chia sẻ

Sách giáo khoa và giá sách giáo khoa luôn thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội bởi đây được coi là mặt hàng đặc thù, thiết yếu để phục vụ công tác giáo dục, liên quan trực tiếp tới các gia đình có con em đang đi học.

Vậy, kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông như thế nào, đặc biệt là vấn đề định giá sách giáo khoa; việc định giá để giảm giá sách giáo khoa thực hiện như thế nào cho phù hợp với thực tế? Kiểm soát việc in ấn, phát hành ra sao? Đây là vấn đề được đưa ra tại Tọa đàm “Định giá để kiểm soát giá sách giáo khoa như thế nào?” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 5.4, tại Hà Nội.

Nhật Khánh - Xuân Sơn - Văn Tùng
#