Kiên quyết xử lý, thu hồi

- 10/09/2022, 12:52

Hàng ngàn ha đất để cỏ dại mọc là nơi chăn trâu, thả bò, dự án đã đầu tư một phần nhưng không thể đi vào hoạt động. Cần phải kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án chậm tiến độ không triển khai và cách làm hiệu quả. Việc xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ, dự án treo không thể ngoài ai khác mà chính là cơ quan quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, cần rà soát phân loại kỹ lưỡng các dự án từ thành phố đến quận, huyện để biết chính xác có bao nhiêu quy hoạch, quy mô của từng quy hoạch, thời gian thực hiện để việc xử lý đúng và nghiêm. Tránh trường hợp nhiều dự án đã chậm tiến độ nhiều năm nhưng không ai kiểm tra, nhắc nhở dẫn tới các hệ lụy không đáng có.

 
Nguyễn Thăng - Văn Tùng - Minh Nhật