Khai thác nguồn thông tin và tiềm năng, nâng tầm vị thế trong quá trình hợp tác

- 16/04/2024, 16:21 - Chia sẻ

Sáng 16.4, Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác. Với sự ký kết hợp tác này, hai đơn vị sẽ cùng nhau khai thác nguồn thông tin, tiềm năng, tạo hiệu quả hợp tác, tăng vị thế của mỗi bên trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của các bên trong quá trình hợp tác.

Xuân Sơn
#