Hướng đến mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn

- 19/03/2023, 16:34 - Chia sẻ

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, hướng đến mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới. Đây là chia sẻ của các đại biểu trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023.

Nhật Khánh - Nguyễn Thăng - Minh Nhật
#