Hội thảo "Phát triển kinh tế, xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học"

- 18/11/2023, 21:30 - Chia sẻ

Chiều 17.11, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế, xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học", nhằm nhận diện thách thức và tìm giải pháp khả thi cho vấn đề cấp bách này.

Nhật Khánh- Xuân Sơn- Minh Nhật
#