Hội thảo “Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và kết nối”

- 28/11/2022, 22:06 - Chia sẻ

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV, chiều 28.11 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và kết nối”. Sự kiện do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

 
#