Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mọi chính sách đều phải xuất phát từ quyền lợi của người dân

- 21/02/2023, 11:54 - Chia sẻ

Thực hiện Nghị quyết số  671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 3.1.2023 và sẽ kết thúc vào ngày 15.3.2023. Đây là thời điểm quan trọng mà người dân tham gia ý kiến và thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình nhằm hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi; tạo nguồn lực cho phát triển đất nước.

Nguyễn Thăng – Xuân Sơn – Minh Nhật
#