Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022: "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”

- 17/09/2022, 14:00

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề: "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 18.9 tới, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức.

Củng cố, giữ vững ổn định vĩ mô - yếu tố “bất biến” để thích ứng với “vạn biến” -0