ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo - Lợi ích và thách thức đối với giáo dục

- 13/02/2023, 20:08 - Chia sẻ

Chia sẻ tại Tọa đàm “ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo - Lợi ích và thách thức đối với giáo dục” chiều 13.2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ có những nghiên cứu thấu đáo, để từng bước rà soát và có những điều chỉnh về chính sách trong thời gian tới.

Cẩm Vân - Văn Tùng
#