Cần lựa chọn đối tác thận trọng, cẩn thận gắn với chiến lược phát triển

- 25/11/2022, 20:29 - Chia sẻ

Xác định, liên kết đào tạo quốc tế là một bộ phận trong hoạt động tổng thể của nhà trường và có những tác động lan tỏa qua lại với các hoạt động khác. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, PGS.TS Đào Ngọc Tiến cho biết, cần lựa chọn đối tác thận trọng, cẩn thận gắn với chiến lược phát triển của Trường để trở thành một trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

 
SXCT
#