Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024

- 17/03/2024, 16:50 - Chia sẻ

Sáng 17.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc, để lại ấn tượng sâu đậm, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Ngọc Duy - Minh Nhật
#