Báo chí cần hướng đến các giá trị nhân văn cao quý

- 17/03/2023, 19:53 - Chia sẻ

Chia sẻ với Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân bên lề Hội báo toàn quốc 2023, các đại biểu nhận định: Qua mỗi chặng đường lịch sử, nền báo chí Cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển không ngừng về số lượng, chất lượng; đóng góp to lớn vào tiến trình đổi mới của đất nước...

Nhật Khánh - Nguyễn Thăng - Minh Nhật
#