“Cõi thiêng Đồng Lộc”

Chương trình kết hợp âm nhạc và ca kịch tái hiện ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, niềm tin tưởng, lạc quan để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của Tổ quốc.