Văn phòng Quốc hội trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

- 15:37, 28/07/2022

Sáng 28.7, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

 
Anh Tiến - Văn Tùng