Văn phòng Quốc hội trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ

- 06/09/2022, 21:49

Chiều 6.9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

 
Minh Nhật