Khối thi đua III Văn phòng Quốc hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

- 15/07/2023, 20:26 - Chia sẻ

Thực hiện kế hoạch năm 2023, ngày 14 – 15.7, tại tỉnh Thanh Hoá, Khối thi đua III, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Quốc hội tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2023 và tổ chức hoạt động ngoại khóa. 

#