Khối thi đua III - Văn phòng Quốc hội ký kết Giao ước thi đua năm 2023

- 22/02/2023, 17:55 - Chia sẻ

Chiều 22.2, tại Nhà Quốc hội, Khối thi đua III, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

#